Üdvözöljük megújult honlapunkon!

A jogi háttérről, a jogi szabályozásról

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a jogszabályokat, melyek a távközlésre, informatikai megoldásokra és az ügyfélszolgálatokra vonatkoznak.

A 2011. évi CXII. törvény az Információs önrendelkezési jogról (Infotrv)

A 2003. évi C törvény a Távközlésről (hatályos verzió)

A 2014. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

Az 1996. évi CXII törvény a Hitel- és Pénzintézetekről (Hpt)

A 2008. évi XLVIII törvény a Gazdasági Reklámokról

2003. évi LX. törvény A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Az állami feladatellátásban javasolt irányelvek egy anyagban összefoglalva (Informatikai háttér biztosítása)

A Telesales tevékenységeket szabályzó kormányrendelet

1/2014 NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségéről, és a díjazás hitelességéről módosításáról

Mivel az egyes területek között komoly átfedés (mi több: ellentmondás!) tapasztalható, javasoljuk keressenek meg bennünket az adott esetre érvényes jogi álláspont kialakítása érdekében: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

A következőkben kifejezetten a felfő alapú megoldásokat szabályozni igyekvő törvényeket és jogi anyagokat gyűjtöttük össze.

Tipikus esetben a felhőszolgáltató nem magukkal az érintettekkel szerződik (azaz nem azokkal áll jogviszonyban, akikre az általa tárolt adatok vonatkoznak), hanem olyan szervezettel (pl. bankkal, munkáltatóval), amely már maga is adatkezelési tevékenységet végez harmadik személyek (banki ügyfelek, munkavállalók stb.) adatain. A jogviszony így nem az érintett és a felhőszolgáltató között, hanem az adatkezelő (bank, munkáltató) és a felhőszolgáltató között jön létre. Ilyen esetben pedig álláspontunk szerint a felhőszolgáltató tevékenysége szükségszerűen sokkal inkább adatfeldolgozásnak tekinthető (hiszen az adatkezelést a szerződő partner látja el, s többnyire csak technikai segítséget igényel), amely leegyszerűsítve az adatkezelést kísérő járulékos-technikai jellegű tevékenységeket foglal magában (esetünkben ez az informatikai háttér biztosítása)

A "Sopot Memorandum"

Németországi irányelv gyűjtemény a felhő alapú számítástechnikai rendszerekről

Az ECSA (magán cég) adatvédelmi iránymutatója

Osztrák irányelv gyűjtemény a felhő alapú szolgáltatások igénybevételekor javasolt szerződéses feltételekhez

JoomlaABC

© 2014 callcenterek.com All images (C) the original authors.